Witaj!

Witaj na tym Wiki, którego przeznaczeniem jest wspomaganie modułu Energetyczne Wykorzystanie Biomasy.

Ta strona jest implementacją idei internetu drugiej generacji (Web 2.0) do nauczania akademickiego.

Ma ona pomóc Wam w zapoznawaniu się z treścią wykładów oraz organizacją i terminarzem prac laboratoryjnych i projektowych.

To Wiki będzie zawierać treści wykładowe dodawane przeze mnie, oraz będzie źródłem ważnych informacji z punktu widzenia pracy nad projektem oraz naszym działaniem w laboratorium. Chciałbym, żeby było też przestrzenią, którą możecie wykorzystywać w dowolnym celu (może być związany z E.W.B.)! Wewnętrzny system pocztowy służyć nam będzie do wzajemnej komunikacji. Możecie go także wykorzystywać do celów prywatnych. System menu (pionowy i poziomy) może być edytowany przez każdego uczestnika tego Wiki, także przez Was. Wspólnie musimy jednak dbać, by do naszego Wiki coś dodawać, a odejmować tylko materiały przez siebie opublikowane na Wiki. Można dopisywać treść do już istniejącej strony, można też dodawać strony swojego autorstwa. Z opcji modyfikowania strony każdy uczestnik kursu będzie zmuszony korzystać w celu przedstawienia wyników swoich prac. To w wyznaczonych miejscach tego Wiki zostawiać będziecie pliki z projektami i wykresami.
Obok spotkań na wykładach i zajęciach projektowych nasz stały kontakt jest możliwy właśnie na platformie Wiki. Korzystajcie z niego. Warto pamiętać, by pracę na naszym Wiki kończyć "logout'em" (prawy górny narożnik ekranu - odwrócony trójkącik/wyloguj się. I jeszcze wiadomość, którą umieszczam w ramce:

Z uwagi na konieczność zachowania praw autorskich do materiałów zawartych w wykładzie, to Wiki ma charakter prywatny, tzn. przeznaczone jest tylko dla uczestników kursu EWB. Bardzo proszę nie udostępniać hasła dostępu ani nie przenosić materiałów na własne nośniki ani w inne miejsca w sieci (w tym również na fora dyskusyjne). Realizacja projektu EWB została zawieszona w 2012. Informacje w nim zawarte mogą być już nieaktualne.

Powodzenia!!!
WZ