Kalkulator

Poniżej znajduje się link, który otwiera nową zakładkę z kalkulatorem. Nie jest to jednek typowy kalkulator do obliczeń na liczbach, chociaż i takie obliczenia umie on wykonać.

Przykład: można przekopiować do niego:

a=5; x=3; y=1; (x-y)^a;

następnie naciskamy OK

a otrzyma się wynik liczbowy

Można wykonywać obliczenia symboliczne, lub mieszane ("półsymboliczne")

Przykłady:

(x+y)^4;

a=5; y=1; (x-y)^a;

Obliczenia pochodnych

diff(sin(x)*x, x)

Wykresy funkcji

graph(sin(x)*x, sin(x), x^2)

Kalkulator (link działa poprawnie w Firefox'ie i w Operze, niestety nie działa w w IE)

Wolne miejsce
Forum tej strony