Kilka słów komentarza


Na przedstawionym poniżej wykresie zostały zobrazowane zmiany stężenia CO, NO i Lekkich Związków Organicznych (LZO) w przeliczeniu na CH4. Można zauważyć, że zmiany stężenia CO i CH4 są współbieżne, a symetryczne wobec nich są zmiany stężenia NO. Godzi się w tym miejscu wyjaśnić, że nie jest to w procesach spalania efekt nieoczekiwany. Wzrost stężenia substancji będących produktem niepełnego spalania (CO) czy nawet węglowodorów może być np. wynikiem zbyt niskiego stężenia tlenu w układzie reakcyjnym, zbyt krótkiego czasu przebywania substratów w warunkach umożliwiających przebieg reakcji utleniania, zbyt niskiej temperatury, albo jeszcze innej przyczyny. To dlatego dokonując pomiaru w warunkach przemysłowych warto rejestrować wartości tak wielu zmiennych, jak to tylko jest możliwe. Później należy dokonać przemyślanej selekcji uzyskanych wyników.


Warto zwrócić uwagę na przejrzystość wykresu - unikajmy na wykresach nakładania się obszarów zajmowanych przez różne zmienne zależne. Ułatwić to może stosowanie wielu osi rzędnych (dla "nieumiałków": oś rzędnych to oś pionowa).

WykresProbny01.jpg