Wyniki Eksperymentów - Magazyn


Kilka słów przypomnienia

Rejestracja danych uzyskanych z eksperymentu polegającego na współspalaniu biomasy z paliwem wysokoenergetycznym prowadzi do otrzymania trzech plików pochodzących z trzech przyrządów.

Pliki pochodzące z ecom'a zawierają informacje dotyczące składu spalin. Informacja zawarta w jednym wierszu ma postać: 17:25:38 205 60 2 0 296 0 26 0. Istotne dla dalszej obróbki dane zawarte są w kol 2, 3 i 4. W przykładzie są to kolejno liczby: 205 (stężenie O2 w % pomnożone przez 10), 60 (stężenie CO w ppm) oraz 2 (stężenie NO w ppm)

Pliki pochodzące z DaqView zawierają informacje o zmierzonej temperaturze. Dane mają wewnętrzny opis i po wczytaniu pliku do arkusza kalkulacyjnego nie ma problemu z identyfikacją kolumn. Dla ustalenia temperatury złoża proponuję przyjąć wskazania termopary "CH01-11" (ostatnia kolumna)

Pliki pochodzące z JUMa zawierają podane w jednej kolumnie informacje o sumarycznej zawartości substancji organicznych (TOC) w spalinach podane w mg/m3. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich plików częstość zapisu odczytanych wartości nie jest równa 1s-1, co wymaga dodatkowej obróbki tego pliku. W ramach "bonusu" dydaktycznego uśrednienie danych pochodzących z JUMa dla każdej sekundy pomiarowej zostanie wykonane przez prowadzącego ćwiczenia.

Uczestnicy każdej grupy projektowej mogą pobrać te dane z tej strony (zamieszczone są na dole tego tekstu).

Zgodnie z umową w nazwach plików dwa pierwsze znaki oznaczają nazwy grup projektowych, realizujących eksperymenty. Spakowane dane eksperymentalne znajdują się w plikach zawierających te dwuliterowe ciągi.

Przypomnienie sposobu umieszczania plików na stronie wiki:

  1. Z dolnego menu wybierz opcję "pliki"/"załaduj nowy plik" i dodaj (przez wybór lokalizacji) do strony wiki znajdujący się na Twoim dysku plik np.: NazwyGrupProjektowych.doc zawierający wykres. Po czym wybierz opcje "ładuj", a po zakończeniu kopiowania pliku do wiki, w dolnym menu wybierz opcję "close"
  2. Teraz wybierz z tego menu opcję edytuj i w pole edycji strony (pod słowem Wykresy) wpisz polecenie (z nawiasami kwadratowymi!): [[file LiteraGrupyProjektu.doc]].
  3. Zamknij edycję strony wybierając z dolnego menu opcję "zapisz"


Pliki wynikowe zadania głównego (wykresy) należy umieścić poniżej:

AD_poprawiony.jpg