Dane do projektowania

Umieszczony na tej stronie arkusz kalkulacyjny Projekt_dane_2011.xls zawiera dane dla wszystkich grup projektujących proces współspalania biomasy z paliwem wspomagającym. Informacje zawarte w tym arkuszu mają charakter jednostkowy. Oznacza to tyle, że dane te nie stanowią informacji uśrednionych dla danego typu paliwa. Podany w nim skład chemiczny oraz inne właściwości paliw zostały wyznaczone podczas jednostkowego pomiaru. Nie mogą być zatem traktowane jako wartości typowe dla danego rodzaju paliwa.

Proszę uczestników kursu o uzupełnienie poniższej tabeli informującej o składach zespołów i realizowanych przez nich projektach.
(Do edycji wystarczy wybrać opcję Edytuj z dolnego menu a po jej zakończeniu opcję Zapisz. Jeśli któryś z zespołów wybrał projekt G lub H proszę skorygować wpis w kolumnie Id projektu.)

Lp. Imię i Nazwisko Id projektu
1. Kornel Hulak, Sebastian Nowak A
2. Justyna Fierdonek, Karolina Góra, Grzegorz Maciborek B
3. Cisek Piotr, Duda Michał C
4. Karolina Półgrabska, Magdalena Świerkosz D
5. Kamila Szufnarowska, Anna Durczak E
6. Magda Potwora, Jan Dzierżanowski G

Projekt_dane_2011.xls