Kilka słów o projekcie

W trakcie zajęć projektowych z Energetycznego Wykorzystania Biomasy zamierzamy uzyskać zarys projektu technologicznego. Choć nie będzie to pełny projekt technologiczny, powinien pozwolić projektantowi na dyskusję z kontrahentem dotyczącą tak celowości realizowania danego procesu jaki i ograniczeń związanych z wybraną drogą jego realizacji. Wykonanie takiego zarysu projektu wymaga przypomnienia sobie zasad i technik przydatnych w trakcie opracowywania bilansów masowych i cieplnych. Część czasu poświęcimy na ćwiczenia laboratoryjne, nabierając wprawy w przetwarzaniu danych pomiarowych na dane niezbędne w procesie projektowania. Już teraz zatem warto zapoznać się z zawartością zakładki Laboratorium. Część danych niezbędnych do wykonania projektu nie jest udostępniona ćwiczącym. Ich znalezienie (obliczenie, oszacowanie wraz z podaniem wiarygodnych źródeł) należeć będzie do wykonujących projekt.

Poniżej masz dostęp do pliku, w którym znajdziesz objaśnienie istoty projektu

EWB1-projekt.ppt

W istocie jest to plik, którego treść znasz z pierwszych zajęć. Może warto go jednak od czasu do czasu przejrzeć.

Wkrótce na tej stronie pojawi się przypomnienie niektórych zależności, mogących być przydatnymi w procesie projektowania, a które szerzej zostaną omówione w czasie naszych spotkań.

Właśnie plik się pojawił i jest do pobrania:
EWB2-projekt.ppt