GPS projektu

Na tej stronie znajdziesz wykaz mikrocelów, osiągając które ułatwisz sobie osiągnięcie ostatecznego celu.

 1. Oblicz strumienie pierwiastków dla zadanej ilości biomasy, oraz założonej wstępnie masy paliwa wspomagającego
 2. Oblicz zapotrzebowanie na tlen potrzebny do spalenia tych strumieni pierwiastków (uwzględnij konwersję 5 - 10% azotu paliwowego do NO oraz 0,1 - 1% C do CO)
 3. Oblicz strumień powietrza zawierający taki strumień tlenu
 4. Oblicz rzeczywiste zapotrzebowanie na powietrze uwzględniając wartość współczynnika nadmiaru powietrza. Jaki to strumień objętościowy wyrażony w Nm3/h?
 5. Oblicz strumień ciepła potrzebny do ogrzania takiej ilości powietrza od Trekup do Treakcji. Znane są molowe cp(T) dla tlenu i azotu.
 6. Oblicz strumień ciepła potrzebny do ogrzania i odparowania wody zawartej w biomasie wilgotnej i paliwie wspomagającym oraz do ogrzania powstałej pary wodnej do Treakcji.
 7. Oblicz strumień ciepła potrzebny do ogrzania części suchych w osadzie i paliwie wspomagającym (potrzebne ci będzie ciepło właściwe części suchych).
 8. Oblicz strumień ciepła uzyskany w wyniku spalania osadu i paliwa wspomagającego
 9. Załóż strumień strat ciepła w reaktorze zgodny z danymi zawartymi w Projekt_dane_2011.xls.
 10. Dobierając masę paliwa wspomagającego znajdź ilość paliwa wspomagającego, przy której zeruje się suma strumieni ciepła w reaktorze.
 11. Określ zapotrzebowanie na paliwo wspomagające w Mg/rok. Jaką kubaturę (w m3) zajmie to paliwo w ilości stanowiącej kwartalne zapotrzebowanie. Oblicz powierzchnię składowania jaką zajmie "kwartalna" hałda, przyjmując że jest ona stożkiem o określonym dla paliwa wspomagającego kącie usypu naturalnego.
 12. Oblicz strumień spalin wilgotnych i suchych oraz strumień popiołu w Mg/rok. Określ zapotrzebowanie na objętość silosu do składowania miesięcznej ilości popiołu. Zaproponuj stosowny sposób pozbycia się tego popiołu.
 13. Oblicz temperaturę spalin po rekuperacji ciepła i ogrzaniu powietrza do założonej temperatury (Trekup).
 14. Oblicz strumień wody użytkowej potrzebnej do odbioru ze spalin takiej ilości ciepła, przy której następuje ochłodzenie spalin do wymaganej temp. 130oC.
 15. Jaka jest moc użytkowa zaprojektowanej instalacji?