Zakończenie projektu - Zaliczenie


Arkusz kalkulacyjny będący wynikiem prac zespołu, a stanowiący podstawę do opracowania projektu technologicznego, musi zawierać wszystkie elementy wykazane w GPS Projektu.
W pliku EWB1 - projekt.ppt (zakładka: Projekt/Kilka słów o projekcie) przedstawiono jeden z możliwych wariantów takiego schematu.

Arkusz kalkulacyjny spakowany do pliku o nazwie NazwaGrupy.rar (kompresja z hasłem!!!) należy umieścić na stronie wiki w zakładce Projekt/WYNIKI, a hasło przesłać pocztą z wiki (start z prawego górnego narożnika strony: moje konto/Prywatne wiadomości/Napisz nową wiadomość adresat: jurek) w terminie do (data zostanie ustalona w najbliższym terminie).

Elementem składowym projektu są wykresy (jeden - "treningowy" - dla spalania paliwa gazowego, drugi dla współspalania biomasy z paliwem gazowym). Dane dla tego pierwszego, w stosownym czasie, pojawią się na naszym Wiki (Laboratorium/Opis zadania próbnego). Dane dla drugiego uzyskane zostaną w trakcie eksperymentu przeprowadzonego w Laboratorium Badania Procesów Spalania Fluidalnego. Na wykresach należy przedstawić zależności stężenia CO, NO i CxHy w funkcji temperatury złoża. Wykresy należy złożyć w zakładce Laboratorium/Wyniki eksperymentów (sposób składania plików na stronie wiki jest opisany np. w zakładce: Laboratorium/Wykresy zadania próbnego). Przypominam, że każda grupa powinna również wykonać wykres testowy, zgodnie z instrukcją zawartą w zakładce Laboratorium\Opis zadania.
Zasady oceny projektów znajdują sie w zakładce Ranking menu górnego