WYNIKI - Składowisko wyników prac nad projektem


Pozwalamy sobie przypomnieć, że w tym miejscu należy złożyć spakowany do pliku NazwaGrupy.rar arkusz kalkulacyjny zawierający ostateczną wersję rozwiązania zadania projektowego. Plik NazwaGrupy.rar powinien być spakowany z hasłem, a samo hasło przesłane pocztą na platformie wiki (jurek) w terminie do 31.8.2011.


Szczegółowy opis procedury składania plików:

  1. Z dolnego menu wybierz opcję "pliki"/"załaduj nowy plik" i dodaj (przez wybór lokalizacji) do strony wiki znajdujący się na Twoim dysku plik LiteraGrupyProjektu.doc zawierający arkusz (lub arkusz i wykres). Po czym wybierz opcje "ładuj", a po zakończeniu kopiowania pliku do wiki, w dolnym menu wybierz opcję "close"
  2. Teraz wybierz z tego menu opcję edytuj i w pole edycji strony (pod tym tekstem) wpisz polecenie (z nawiasami kwadratowymi!): [[file LiteraGrupyProjektu.doc]]. Zamknij edycję strony wybierając z dolnego menu opcję "zapisz")

Projekty:
Ap.rar
C.rar
G.rar
E.rar
D.rar
Dzw.rar